ИЗВЈЕШТАЈИ НАСТАВЕ НА ДАЉИНУ

Home / ИЗВЈЕШТАЈИ НАСТАВЕ НА ДАЉИНУ

АНКИЦА ЖУГИЋ – Српски језик; Српски језик и књижевност

23. – 27. март  30.03.- 03.04.   06. – 10. април  13. – 16. април  21. – 24. април   27. – 30. април  04. – 08. maj  11. – 15. maj  18. – 22. мај  25. – 29. мај  01. – 05. јун  08. – 12. јун  15. – 17. јун


СИНИША ШЕШЛИЈА – Српски језик; Српски језик и књижевност

23. – 27. март  30.03.- 03.04.   06. – 10. април   13. – 16. април  21. – 24. април  27. – 30. април  04. – 08. maj  11. – 15. maj  18. – 22. мај  25. – 29. мај  01. – 05. јун  08. – 12. јун


АНДРИЈАНА СУШИЋ – Српски језик

23. – 27. март   30.03.- 03.04.   06. – 10. април  13. – 16. април 21. – 24. април  27. – 30. април  04. – 08. maj  11. – 15. maj  18. – 22. мај  25. – 29. мај  01. – 05. јун  08. – 12. јун 15. – 17. јун


СВЕТЛАНА ЈОКИЋ – Енглески језик
23. – 27. март  30.03.- 03.04.  06. – 10. април  13. – 16. април 21. – 24. април  27. – 30. април  04. – 08. maj  11. – 15. maj  18. – 22. мај  25. – 29. мај  01. – 05. јун  08. – 12. јун


ДЕЈАН ДАБИЋ – Енглески језик

23. – 27. март  30.03.- 03.04.  06. – 10. април  13. – 16. април  21. – 24. април  27. – 30. април  04. – 08. maj  11. – 15. maj  18. – 22. мај  25. – 29. мај  01. – 05. јун  08. – 12. јун


БРАНКА МИЛОШЕВИЋ – Руски језик, Српски језик

23. – 27. март  30.03.- 03.04.  06. – 10. април  13. – 16. април 21. – 24. април  27. – 30. април  04. – 08. maj  11. – 15. maj  18. – 22. мај  25. – 29. мај  01. – 05. јун  08. – 12. јун


БРАНКИЦА СТАНИЋ – Њемачки језик

23. – 27. март  30.03.- 03.04.  06. – 10. април  13. – 16. април 21. – 24. април  27. – 30. април  04. – 08. maj  11. – 15. maj  18. – 22. мај  25. – 29. мај  01. – 05. јун  08. – 12. јун


АЛЕКСАНДАР КУЛАШЕВИЋ – Латински језик

23. – 27. март  30.03.- 03.04.  06. – 10. април  13. – 16. април 21. – 24. април  27. – 30. април  04. – 08. maj  11. – 15. maj  18. – 22. мај  25. – 29. мај  01. – 05. јун  08. – 12. јун


НЕЂЕЉКО ШАЛИПУРОВИЋ – Математика

23. – 27. март  30.03.- 03.04.  06. – 10. април  13. – 16. април 21. – 24. април  27. – 30. април  04. – 08. maj  11. – 15. maj  18. – 22. мај  25. – 29. мај  01. – 05. јун  08. – 12. јун


НИКОЛИЈА ФРГАЊА – Физика, Основе електротехнике, Математика
23. – 27. март  30.03.- 03.04.  06. – 10. април  13. – 16. април 21. – 24. април  27. – 30. април  04. – 08. maj  11. – 15. maj  18. – 22. мај  25. – 29. мај  01. – 05. јун  08. – 12. јун


РАДОЈКА САВКИЋ – Математика
23. – 27. март  30.03.- 03.04.  06. – 10. април  13. – 16. април 21. – 24. април  27. – 30. април  04. – 08. maj  11. – 15. maj  18. – 22. мај  25. – 29. мај  01. – 05. јун  08. – 12. јун  15. – 17. јун


МИРА ОГЊЕНОВИЋ – Биологија

23. – 27. март  30.03.- 03.04.  06. – 10. април  13. – 16. април 21. – 24. април  27. – 30. април  04. – 08. maj  11. – 15. maj  18. – 22. мај  25. – 29. мај  01. – 05. јун  08. – 12. јун


РАДОМИР МАЏАРЕВИЋ – Хемија

23. – 27. март  30.03.- 03.04.   06. – 10. април  13. – 16. април 21. – 24. април  27. – 30. април  04. – 08. maj  11. – 15. maj  18. – 22. мај  25. – 29. мај  01. – 05. јун  08. – 12. јун


ТОМИСЛАВ ПАНТИЋ – Рачунарска графика и мултимедија; програмирање; рачунарски хардвер; информациони системи и базе података, оперативни системи
23. – 27. март  30.03.- 03.04.   06. – 10. април  13. – 16. април 21. – 24. април  27. – 30. април  04. – 08. maj  11. – 15. maj  18. – 22. мај  25. – 29. мај  01. – 05. јун  08. – 12. јун 15. – 17. јун


ЖЕЉКО ЗАРИЋ – Рачунарство и информатика, информатика

23. – 27. март     30.03.- 03.04.   06. – 10. април  13. – 16. април 21. – 24. април  27. – 30. април  04. – 08. maj  11. – 15. maj  18. – 22. мај  25. – 29. мај  01. – 05. јун  08. – 12. јун  15. – 17. јун


ЖЕЉКО НИКОЛИЋ – Веб програмирање; информатика; практична настава; програмирање; рачунарске мреже и комуникације
23. – 27. март  30.03.- 03.04.  06. – 10. април  13. – 16. април 21. – 24. април  27. – 30. април  04. – 08. maj  11. – 15. maj  18. – 22. мај  25. – 29. мај  01. – 05. јун  08. – 12. јун  15. – 17. јун


СЛАЂАН СОЛДАТ – Апликативни програми; веб дизајн

23. – 27. март   30.03.- 03.04.  06. – 10. април  13. – 16. април 21. – 24. април  27. – 30. април  04. – 08. maj  11. – 15. maj  18. – 22. мај  25. – 29. мај  01. – 05. јун  08. – 12. јун  15. – 17. јун


СЛАВОЈКА ЕСКИЋ – Историја

23. – 27. март   30.03.- 03.04.  06. – 10. април  13. – 16. април 21. – 24. април  27. – 30. април  04. – 08. maj  11. – 15. maj  18. – 22. мај  25. – 29. мај  01. – 05. јун  08. – 12. јун


ДРАГАН ИЛИЋ – Географија

23. – 27. март  30.03.- 03.04.  06. – 10. април  13. – 16. април 21. – 24. април  27. – 30. април  04. – 08. maj  11. – 15. maj  18. – 22. мај  25. – 29. мај  01. – 05. јун  08. – 12. јун


МИЛОШ ИЛИЋ – Православна вјеронаука
23. – 27. март   30.03.- 03.04.  06. – 10. април  13. – 16. април 21. – 24. април  27. – 30. април  04. – 08. maj  11. – 15. maj  18. – 22. мај  25. – 29. мај  01. – 05. јун  08. – 12. јун


НУРДИН ГРАХИЋ – Исламска вјеронаука

23. – 27. март  30.03.- 03.04.  06. – 10. април  13. – 16. април 21. – 24. април  27. – 30. април  04. – 08. maj  11. – 15. maj  18. – 22. мај  25. – 29. мај   01. – 05. јун  08. – 12. јун


ЉИЉАНА МАНДИЋ – Музичка култура

23. – 27. март  30.03.- 03.04.  06. – 10. април  13. – 16. април 21. – 24. април  27. – 30. април  04. – 08. maj  11. – 15. maj  18. – 22. мај  25. – 29. мај  01. – 05. јун  08. – 12. јун


ВАЊА МАУНАГА – Ликовна култура
30.03.- 03.04.  06. – 10. април  13. – 16. април 21. – 24. април  27. – 30. април  04. – 08. maj  11. – 15. maj  18. – 22. мај  25. – 29. мај 


МАРИЈА ДАВИДОВИЋ – Ликовна култура
23. – 27. март  01. – 05. јун  08. – 12. јун


ВОЈКАН МУЈИЧИЋ – Право, Практична настава

23. – 27. март


ЖЕЉКО ХАЈДУКОВИЋ – Право

30.03.- 03.04.  06. – 10. април  13. – 16. април 21. – 24. април  27. – 30. април  04. – 08. maj  11. – 15. maj  18. – 22. мај  25. – 29. мај  01. – 05. јун  08. – 12. јун 15. – 17. јун


ГОРДАНА ЧАЛМИЋ – Демократија и људска права

23. – 27. март  30.03.- 03.04.  06. – 10. април  13. – 16. април 21. – 24. април  27. – 30. април  04. – 08. maj  11. – 15. maj  18. – 22. мај  25. – 29. мај  01. – 05. јун  08. – 12. јун 15. – 17. јун


СТОЈАНКА МАНДИЋ – Филозофија, Социологија, Филозофија и социологија

23. – 27. март  30.03.- 03.04.  06. – 10. април  13. – 16. април 21. – 24. април  27. – 30. април  04. – 08. maj  11. – 15. maj  18. – 22. мај  25. – 29. мај  01. – 05. јун  08. – 12. јун


ГОРАН ЈОВИЋ – Физичко васпитање
23. – 27. март  30.03.- 03.04.  06. – 10. април  13. – 16. април 21. – 24. април  27. – 30. април  04. – 08. maj  11. – 15. maj  18. – 22. мај  25. – 29. мај  01. – 05. јун  08. – 12. јун


ДАЛИБОРКА СИМИЋ ГОЛИЋ – Физичко васпитање
23. – 27. март  30.03.- 03.04.  06. – 10. април  13. – 16. април 21. – 24. април  27. – 30. април  04. – 08. maj  11. – 15. maj  18. – 22. мај  25. – 29. мај  01. – 05. јун  08. – 12. јун


СЛАЂАНА ЈОВИЋ – маркетинг; књиговодство; практична настава

23. – 27. март  30.03.- 03.04.  06. – 10. април  13. – 16. април 21. – 24. април  27. – 30. април  04. – 08. maj  11. – 15. maj  18. – 22. мај  25. – 29. мај  01. – 05. јун  08. – 12. јун


СЛАВИЦА ДАБИЋ – Економија; изборни предмет; канцеларијско пословање; књиговодство; монетарна економија и банкарство; практична настава

23. – 27. март  30.03.- 03.04.  06. – 10. април  13. – 16. април 21. – 24. април  27. – 30. април  04. – 08. maj  11. – 15. maj  18. – 22. мај  25. – 29. мај  01. – 05. јун  08. – 12. јун


СОЊА ПАЛАНГЕТИЋ – Практична настава; статистика; књиговодство; економија; банкарска обука

23.-27. март  30.03.- 03.04.  06. – 10. април  13. – 16. април 21. – 24. април  27. – 30. април  04. – 08. maj  11. – 15. maj  18. – 22. мај  25. – 29. мај  01. – 05. јун  08. – 12. јун  15. – 17. јун


БИЉАНА НИКОЛИЋ – Банкарско пословање; економија; основи предузетништва; пословна информатика; привредна математика; практична настава

23.-27. март  30.03.- 03.04.  06. – 10. април  13. – 16. април 21. – 24. април  27. – 30. април  04. – 08. maj  11. – 15. maj  18. – 22. мај  25. – 29. мај  01. – 05. јун  08. – 12. јун  15. – 17. јун


РАДЕ ТОДОРОВИЋ – Електричне инсталације и освјетљење; електротехнички материјали; електроника; основе електротехнике; практична настава; основе електротехнике 2 
23.-27. март  30.03.- 03.04.  06. – 10. април  13. – 16. април 21. – 24. април  27. – 30. април  04. – 08. maj  11. – 15. maj  18. – 22. мај  25. – 29. мај  01. – 05. јун  08. – 12. јун


ПРОКОПИЈЕ ЈОКСИМОВИЋ – Технологија обраде дрвета (столари); машине и уређаји (столари); технологија обраде (вариови и бравари); технологија занимања (вариоци и бравари); техничко цртање (електричари); конструисање (вариоци и бравари)

23.-27. март  30.03.- 03.04.  06. – 10. април  13. – 16. април 21. – 24. април  27. – 30. април  04. – 08. maj  11. – 15. maj  18. – 22. мај  25. – 29. мај  01. – 05. јун  08. – 12. јун  15. – 17. јун