ПСИХОЛОШКА СЛУЖБА

Home / ПСИХОЛОШКА СЛУЖБА

 

ПСИХОЛОШКА СЛУЖБА
Драгана Сушић, школски психолог

Школски психолог стручним радом доприноси остваривању наставног плана и програма средњег образовања и васпитања, и учествује у унапређењу и хуманизацији свих облика васпитно-образовног рада. Доприноси стварању оптималних услова за лични и професионални развој ученика, ради на чувању и унапређењу менталног здравља ученика и проучава, прати и подстиче психолошки развој ученика. Један од значајних послова школског психолога је психолошко савјетовање с ученицима, родитељима и наставницима, и стварање позитивних интерперсоналних односа међу ученицима, и ученицима и наставницима. Такође, ширење и обогаћивање знања из психологије и менталне хигијене међу наставницима, ученицима, родитељима и њихова практична примјена у васпитно-образовном раду још је један од задатака школског психолога.

Школски психолог обавља сљедеће послове:

 • Планирање и програмирање рада
 • Аналитичко – истраживачки рад
 • Психолошко – савјетодавни и терапеутски рад са ученицима
 • Психолошко – савјетодавни и терапеутски рад са родитељима
 • Психолошко – савјетодавни и терапеутски рад са наставницима
 • Рад на професионалној оријентацији ученика
 • Вођење психолошке документације
 • Праћење реализације и унапређење квалитета ВОР-а
 • Анализа, процјена и извођење инклузивне наставе
 • Стручно усавршавање
 • Припремање за рад
 • Остали послови