РАЧУНОВОДСТВЕНА СЛУЖБА

Home / РАЧУНОВОДСТВЕНА СЛУЖБА

 

РАЧУНОВОДСТВЕНА СЛУЖБА
Десанка Боровина, рачуновођа

Финансијско-административне послове обавља рачуновођа. Кроз радне задатке координира са правном и педагошком службом. Доприноси финансијској организацији и стабилности Центра анализом буџета. Реализацијом рачуноводствених операција успоставља и унапређује сарадњу са локалном заједницом и осталим финасијским институцијама. У оквиру радних задатака врши:

  • Аналитичку и синтетичку евиденцију књиговодствених послова
  • Евиденцију материјалног књиговодства
  • Евиденцију финасијског књиговодства
  • Финансијску анализу буџета
  • Остале послове