ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ

Home / ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ

РЕДНИ БРОЈСТРУКАЗАНИМАЊЕСТЕПЕН
1.ГИМНАЗИЈАОПШТИ СМЈЕРIV
2.ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И ТРГОВИНАЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
ПОСЛОВНО ПРАВНИ ТЕХНИЧАР
ТРГОВАЧКИ ТЕХНИЧАР
IV
IV
IV
3.ЕЛЕКТРОТЕНИКАТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА
АУТОЕЛЕКТИЧАР
ЕЛЕКТРИЧАР
IV
III
III
4.МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛАВАРИЛАЦIII
5.ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТАСТОЛАРIII