ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ

Home / ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ

РЕДНИ БРОЈСТРУКАЗАНИМАЊЕСТЕПЕН
1.ГИМНАЗИЈАОПШТИ СМЈЕРIV
2.ГИМНАЗИЈАДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЈЕРIV
3.ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И ТРГОВИНАЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
ПОСЛОВНО ПРАВНИ ТЕХНИЧАР
БАНКАРСКИ ТЕХНИЧАР
IV
IV
IV
IV
4.ЕЛЕКТРОТЕНИКАТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА
ЕЛЕКТРИЧАР
IV
III
5.МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛАВАРИЛАЦIII
6.МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛАБРАВАРIII
7.ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТАТЕХНИЧАР ЗА ОБРАДУ ДРВЕТА ЦНЦIV