IZVJEŠTAJI NASTAVE NA DALJINU

Home / IZVJEŠTAJI NASTAVE NA DALJINU

ANKICA ŽUGIĆ – Srpski jezik; Srpski jezik i književnost

23. – 27. mart  30.03.- 03.04.   06. – 10. april  13. – 16. april  21. – 24. april   27. – 30. april  04. – 08. maj  11. – 15. maj  18. – 22. maj  25. – 29. maj  01. – 05. jun  08. – 12. jun  15. – 17. jun


SINIŠA ŠEŠLIJA – Srpski jezik; Srpski jezik i književnost

23. – 27. mart  30.03.- 03.04.   06. – 10. april   13. – 16. april  21. – 24. april  27. – 30. april  04. – 08. maj  11. – 15. maj  18. – 22. maj  25. – 29. maj  01. – 05. jun  08. – 12. jun


ANDRIJANA SUŠIĆ – Srpski jezik

23. – 27. mart   30.03.- 03.04.   06. – 10. april  13. – 16. april 21. – 24. april  27. – 30. april  04. – 08. maj  11. – 15. maj  18. – 22. maj  25. – 29. maj  01. – 05. jun  08. – 12. jun 15. – 17. jun


SVETLANA JOKIĆ – Engleski jezik
23. – 27. mart  30.03.- 03.04.  06. – 10. april  13. – 16. april 21. – 24. april  27. – 30. april  04. – 08. maj  11. – 15. maj  18. – 22. maj  25. – 29. maj  01. – 05. jun  08. – 12. jun


DEJAN DABIĆ – Engleski jezik

23. – 27. mart  30.03.- 03.04.  06. – 10. april  13. – 16. april  21. – 24. april  27. – 30. april  04. – 08. maj  11. – 15. maj  18. – 22. maj  25. – 29. maj  01. – 05. jun  08. – 12. jun


BRANKA MILOŠEVIĆ – Ruski jezik, Srpski jezik

23. – 27. mart  30.03.- 03.04.  06. – 10. april  13. – 16. april 21. – 24. april  27. – 30. april  04. – 08. maj  11. – 15. maj  18. – 22. maj  25. – 29. maj  01. – 05. jun  08. – 12. jun


BRANKICA STANIĆ – Njemački jezik

23. – 27. mart  30.03.- 03.04.  06. – 10. april  13. – 16. april 21. – 24. april  27. – 30. april  04. – 08. maj  11. – 15. maj  18. – 22. maj  25. – 29. maj  01. – 05. jun  08. – 12. jun


ALEKSANDAR KULAŠEVIĆ – Latinski jezik

23. – 27. mart  30.03.- 03.04.  06. – 10. april  13. – 16. april 21. – 24. april  27. – 30. april  04. – 08. maj  11. – 15. maj  18. – 22. maj  25. – 29. maj  01. – 05. jun  08. – 12. jun


NEĐELJKO ŠALIPUROVIĆ – Matematika

23. – 27. mart  30.03.- 03.04.  06. – 10. april  13. – 16. april 21. – 24. april  27. – 30. april  04. – 08. maj  11. – 15. maj  18. – 22. maj  25. – 29. maj  01. – 05. jun  08. – 12. jun


NIKOLIJA FRGANJA – Fizika, Osnove elektrotehnike, Matematika
23. – 27. mart  30.03.- 03.04.  06. – 10. april  13. – 16. april 21. – 24. april  27. – 30. april  04. – 08. maj  11. – 15. maj  18. – 22. maj  25. – 29. maj  01. – 05. jun  08. – 12. jun


RADOJKA SAVKIĆ – Matematika
23. – 27. mart  30.03.- 03.04.  06. – 10. april  13. – 16. april 21. – 24. april  27. – 30. april  04. – 08. maj  11. – 15. maj  18. – 22. maj  25. – 29. maj  01. – 05. jun  08. – 12. jun  15. – 17. jun


MIRA OGNJENOVIĆ – Biologija

23. – 27. mart  30.03.- 03.04.  06. – 10. april  13. – 16. april 21. – 24. april  27. – 30. april  04. – 08. maj  11. – 15. maj  18. – 22. maj  25. – 29. maj  01. – 05. jun  08. – 12. jun


RADOMIR MADŽAREVIĆ – Hemija

23. – 27. mart  30.03.- 03.04.   06. – 10. april  13. – 16. april 21. – 24. april  27. – 30. april  04. – 08. maj  11. – 15. maj  18. – 22. maj  25. – 29. maj  01. – 05. jun  08. – 12. jun


TOMISLAV PANTIĆ – Računarska grafika i multimedija; programiranje; računarski hardver; informacioni sistemi i baze podataka, operativni sistemi
23. – 27. mart  30.03.- 03.04.   06. – 10. april  13. – 16. april 21. – 24. april  27. – 30. april  04. – 08. maj  11. – 15. maj  18. – 22. maj  25. – 29. maj  01. – 05. jun  08. – 12. jun 15. – 17. jun


ŽELJKO ZARIĆ – Računarstvo i informatika, informatika

23. – 27. mart     30.03.- 03.04.   06. – 10. april  13. – 16. april 21. – 24. april  27. – 30. april  04. – 08. maj  11. – 15. maj  18. – 22. maj  25. – 29. maj  01. – 05. jun  08. – 12. jun  15. – 17. jun


ŽELJKO NIKOLIĆ – Veb programiranje; informatika; praktična nastava; programiranje; računarske mreže i komunikacije
23. – 27. mart  30.03.- 03.04.  06. – 10. april  13. – 16. april 21. – 24. april  27. – 30. april  04. – 08. maj  11. – 15. maj  18. – 22. maj  25. – 29. maj  01. – 05. jun  08. – 12. jun  15. – 17. jun


SLAĐAN SOLDAT – Aplikativni programi; veb dizajn

23. – 27. mart   30.03.- 03.04.  06. – 10. april  13. – 16. april 21. – 24. april  27. – 30. april  04. – 08. maj  11. – 15. maj  18. – 22. maj  25. – 29. maj  01. – 05. jun  08. – 12. jun  15. – 17. jun


SLAVOJKA ESKIĆ – Istorija

23. – 27. mart   30.03.- 03.04.  06. – 10. april  13. – 16. april 21. – 24. april  27. – 30. april  04. – 08. maj  11. – 15. maj  18. – 22. maj  25. – 29. maj  01. – 05. jun  08. – 12. jun


DRAGAN ILIĆ – Geografija

23. – 27. mart  30.03.- 03.04.  06. – 10. april  13. – 16. april 21. – 24. april  27. – 30. april  04. – 08. maj  11. – 15. maj  18. – 22. maj  25. – 29. maj  01. – 05. jun  08. – 12. jun


MILOŠ ILIĆ – Pravoslavna vjeronauka
23. – 27. mart   30.03.- 03.04.  06. – 10. april  13. – 16. april 21. – 24. april  27. – 30. april  04. – 08. maj  11. – 15. maj  18. – 22. maj  25. – 29. maj  01. – 05. jun  08. – 12. jun


NURDIN GRAHIĆ – Islamska vjeronauka

23. – 27. mart  30.03.- 03.04.  06. – 10. april  13. – 16. april 21. – 24. april  27. – 30. april  04. – 08. maj  11. – 15. maj  18. – 22. maj  25. – 29. maj   01. – 05. jun  08. – 12. jun


LJILJANA MANDIĆ – Muzička kultura

23. – 27. mart  30.03.- 03.04.  06. – 10. april  13. – 16. april 21. – 24. april  27. – 30. april  04. – 08. maj  11. – 15. maj  18. – 22. maj  25. – 29. maj  01. – 05. jun  08. – 12. jun


VANJA MAUNAGA – Likovna kultura
30.03.- 03.04.  06. – 10. april  13. – 16. april 21. – 24. april  27. – 30. april  04. – 08. maj  11. – 15. maj  18. – 22. maj  25. – 29. maj 


MARIJA DAVIDOVIĆ – Likovna kultura
23. – 27. mart  01. – 05. jun  08. – 12. jun


VOJKAN MUJIČIĆ – Pravo, Praktična nastava

23. – 27. mart


ŽELJKO HAJDUKOVIĆ – Pravo

30.03.- 03.04.  06. – 10. april  13. – 16. april 21. – 24. april  27. – 30. april  04. – 08. maj  11. – 15. maj  18. – 22. maj  25. – 29. maj  01. – 05. jun  08. – 12. jun 15. – 17. jun


GORDANA ČALMIĆ – Demokratija i ljudska prava

23. – 27. mart  30.03.- 03.04.  06. – 10. april  13. – 16. april 21. – 24. april  27. – 30. april  04. – 08. maj  11. – 15. maj  18. – 22. maj  25. – 29. maj  01. – 05. jun  08. – 12. jun 15. – 17. jun


STOJANKA MANDIĆ – Filozofija, Sociologija, Filozofija i sociologija

23. – 27. mart  30.03.- 03.04.  06. – 10. april  13. – 16. april 21. – 24. april  27. – 30. april  04. – 08. maj  11. – 15. maj  18. – 22. maj  25. – 29. maj  01. – 05. jun  08. – 12. jun


GORAN JOVIĆ – Fizičko vaspitanje
23. – 27. mart  30.03.- 03.04.  06. – 10. april  13. – 16. april 21. – 24. april  27. – 30. april  04. – 08. maj  11. – 15. maj  18. – 22. maj  25. – 29. maj  01. – 05. jun  08. – 12. jun


DALIBORKA SIMIĆ GOLIĆ – Fizičko vaspitanje
23. – 27. mart  30.03.- 03.04.  06. – 10. april  13. – 16. april 21. – 24. april  27. – 30. april  04. – 08. maj  11. – 15. maj  18. – 22. maj  25. – 29. maj  01. – 05. jun  08. – 12. jun


SLAĐANA JOVIĆ – marketing; knjigovodstvo; praktična nastava

23. – 27. mart  30.03.- 03.04.  06. – 10. april  13. – 16. april 21. – 24. april  27. – 30. april  04. – 08. maj  11. – 15. maj  18. – 22. maj  25. – 29. maj  01. – 05. jun  08. – 12. jun


SLAVICA DABIĆ – Ekonomija; izborni predmet; kancelarijsko poslovanje; knjigovodstvo; monetarna ekonomija i bankarstvo; praktična nastava

23. – 27. mart  30.03.- 03.04.  06. – 10. april  13. – 16. april 21. – 24. april  27. – 30. april  04. – 08. maj  11. – 15. maj  18. – 22. maj  25. – 29. maj  01. – 05. jun  08. – 12. jun


SONJA PALANGETIĆ – Praktična nastava; statistika; knjigovodstvo; ekonomija; bankarska obuka

23.-27. mart  30.03.- 03.04.  06. – 10. april  13. – 16. april 21. – 24. april  27. – 30. april  04. – 08. maj  11. – 15. maj  18. – 22. maj  25. – 29. maj  01. – 05. jun  08. – 12. jun  15. – 17. jun


BILJANA NIKOLIĆ – Bankarsko poslovanje; ekonomija; osnovi preduzetništva; poslovna informatika; privredna matematika; praktična nastava

23.-27. mart  30.03.- 03.04.  06. – 10. april  13. – 16. april 21. – 24. april  27. – 30. april  04. – 08. maj  11. – 15. maj  18. – 22. maj  25. – 29. maj  01. – 05. jun  08. – 12. jun  15. – 17. jun


RADE TODOROVIĆ – Električne instalacije i osvjetljenje; elektrotehnički materijali; elektronika; osnove elektrotehnike; praktična nastava; osnove elektrotehnike 2 
23.-27. mart  30.03.- 03.04.  06. – 10. april  13. – 16. april 21. – 24. april  27. – 30. april  04. – 08. maj  11. – 15. maj  18. – 22. maj  25. – 29. maj  01. – 05. jun  08. – 12. jun


PROKOPIJE JOKSIMOVIĆ – Tehnologija obrade drveta (stolari); mašine i uređaji (stolari); tehnologija obrade (variovi i bravari); tehnologija zanimanja (varioci i bravari); tehničko crtanje (električari); konstruisanje (varioci i bravari)

23.-27. mart  30.03.- 03.04.  06. – 10. april  13. – 16. april 21. – 24. april  27. – 30. april  04. – 08. maj  11. – 15. maj  18. – 22. maj  25. – 29. maj  01. – 05. jun  08. – 12. jun  15. – 17. jun