БИБЛИОТЕКА

Home / БИБЛИОТЕКА

Библиотека


Библиотека је много више од просторије препуне књига. Она је првенствено место за ширење знања и размену података, па тек онда дистрибутер:

књига (уџбеника, монографија, збирки задатака) 
радова ученика (матурских радова, семинарских радова итд.)
часописа

Библиотека корисницима пружа и угодан простор за интелектуални рад у оквиру простора библиотеке и посебног простора читаонице која се налази непосредно поред просторије библиотеке Центра.

Библиотека располаже довољним бројем књига за све предмете, како опште образовне тако и стручне предмете који су заступљени у нашем Центру. Захваљујући тако великом броју књига, сви одлични ученици нашег Центра добијају бесплатно књиге на коришћење за одређену школску годину и исте након завршетка разреда враћају у библиотеку.

Комплетан библиотечки фонд од 10.624 евидентиран је у оквиру школског информационог система библиотеке, тако да запослени у библиотеци могу да претражују фонд по разним критеријумима и имају увид у расположивост неке библиотечке јединице, односно да ли је нека књига на читању и код кога се она налази.

Радно вријеме библиотеке са корисницима је видно истакнуто на вратима: од 8 до 14 часова.