ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Home / ОСНОВНИ ПОДАЦИ

 

ОПШТИ ПОДАЦИ


 

Јавна установа Средњошколски центар

“Милутин Миланковић”

Николе Тесле 34.

75446 Милићи

Република Српска

 

Адреса
Николе Тесле 34., 75446 Милићи
Контакт:
- Директор: Бојана Дурмић Симић
телефон: +(0)387 56/741 – 600
-Административна служба
телефон: +(0)387 56/741 – 601
факс: +(0)387 56/741 – 601
емаил: ss66@skolers.org
Административно Финансијски подаци
ЈИБ: 4400286840003
Матични број: 1868195
Шифра делатности: 85.31 i 85.32
Број жиро рачуна: Трезор општине подрачун 5550060500441736
Руководство школе:
Директор школе: Бојана Дурмић Симић
Педагог: Милојка Симић
Психолог: Драгана Сушић
Школски одбор
-Из реда запослених:
1. Синиша Шешлија – предсједник
2. Раденко Лошић – члан

-из реда грађана
1. Југослав Дукић, члан
2. Рајка Ковачевић, члан
-из реда министарства
1. Славиша Лукић, члан
2. Небојша Ристанић, члан
-из реда локалне заједнице
1. Драженко Секулић – замјеник предсједника
Савјет родитеља:
1. Даница Васиљевић - предсједник
Савјет ученика
1. Невена Видовић – предсједник