OSNOVNI PODACI

Home / OSNOVNI PODACI

 

OPŠTI PODACI


 

Javna ustanova Srednjoškolski centar

“Milutin Milanković”

Nikole Tesle 34.

75446 Milići

Republika Srpska

 

Adresa
Nikole Tesle 34., 75446 Milići
Kontakt:
Direktor: Marko Golić
telefon: +(0)387 56/741 – 600
-Administrativna služba
telefon: +(0)387 56/741 – 601
faks: +(0)387 56/741 – 601
email: ss66@skolers.org
Administrativno Finansijski podaci
JIB: 4400286840003
Matični broj: 1868195
Šifra delatnosti: 85.31 i 85.32
Broj žiro računa: Trezor opštine podračun 5550060500441736
Rukovodstvo škole:
Direktor škole: Marko Golić
Pedagog: Milojka Simić
Psiholog: Bojana Durmić Simić
Školski odbor
-Iz reda zaposlenih:
1. Siniša Šešlija – predsjednik
2. Radenko Lošić – zamjenik predsjednika

- Iz reda Savjeta roditelja:
1. Biljana Nikolić, član
2. Dragana Došić, član

- U ime osnivača:
1. Zoran Stjepanović, član
2. Marina Mišić, član

-Ispred jedinice lokalne zajednice:
1. Draženko Sekulić – član
Savjet roditelja:
1. Ranka Savkić - predsjednik
Savjet učenika
1. Anđela Milovčević – predsjednik