ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Home / ОСНОВНИ ПОДАЦИ

 

ОПШТИ ПОДАЦИ


 

Јавна установа Средњошколски центар

“Милутин Миланковић”

Николе Тесле 34.

75446 Милићи

Република Српска

 

Адреса
Николе Тесле 34., 75446 Милићи
Контакт:
Директор: Марко Голић
телефон: +(0)387 56/741 – 600
-Административна служба
телефон: +(0)387 56/741 – 601
факс: +(0)387 56/741 – 601
емаил: ss66@skolers.org
Административно Финансијски подаци
ЈИБ: 4400286840003
Матични број: 1868195
Шифра делатности: 85.31 i 85.32
Број жиро рачуна: Трезор општине подрачун 5550060500441736
Руководство школе:
Директор школе: Марко Голић
Педагог: Милојка Симић
Психолог: Бојана Дурмић Симић
Школски одбор
-Из реда запослених:
1. Синиша Шешлија – предсједник
2. Раденко Лошић – замјеник предсједника

- Из реда Савјета родитеља:
1. Биљана Николић, члан
2. Драгана Дошић, члан

- У име оснивача:
1. Зоран Стјепановић, члан
2. Марина Мишић, члан

-Испред јединице локалне заједнице:
1. Драженко Секулић – члан
Савјет родитеља:
1. Ранка Савкић - предсједник
Савјет ученика
1. Анђела Миловчевић – предсједник