УПИС

Home / УПИС

УПИС УЧЕНИКА У ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ

УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД ВРШИ СЕ У ДВА УПИСНА РОКА, ОД 8.00 – 14.00 ЧАСОВА:

  1. ЈУНСКИ РОК –  13.06.2022 – 24.06.2022.
  2. ЈУЛСКИ РОК –  04.07.2022– 15.07.2022.

 

ДОКУМЕНТА ЗА УПИС:

  1. ПРИЈАВА ЗА УПИС (Попуњава се приликом пријављивања у школи);
  2. ОРИГИНАЛНО СВЈЕДОЧАНСТВО о завршеној основној школи (VI, VII,VIII и IX разред);
  3. ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ;
  4. ДИПЛОМЕ (за успјех и такмичења, ако их ученик има).