UPIS

Home / UPIS

UPIS UČENIKA U ŠKOLSKU 2022/2023. GODINU

UPIS UČENIKA U PRVI RAZRED VRŠI SE U DVA UPISNA ROKA, OD 8.00 – 14.00 ČASOVA:

  1. JUNSKI ROK –  13.06.2022 – 24.06.2022.
  2. JULSKI ROK –  04.07.2022– 15.07.2022.

 

DOKUMENTA ZA UPIS:

  1. PRIJAVA ZA UPIS (Popunjava se prilikom prijavljivanja u školi);
  2. ORIGINALNO SVJEDOČANSTVO o završenoj osnovnoj školi (VI, VII,VIII i IX razred);
  3. IZVOD IZ MATIČNE KNJIGE ROĐENIH;
  4. DIPLOME (za uspjeh i takmičenja, ako ih učenik ima).