ТИМОВИ

Home / ТИМОВИ
КЛАСИФИКАЦИЈА ТИМАНАЗИВ ТИМАПРОФЕСОРИКООРДИНАТОР ТИМА
ТИМ 1ПРОЈЕКТНИ ТИМ1. Весна Богичевић
2. Бојана Дурмић Симић
3. Маријана Стевановић
Весна Богичевић
1. Нада Трнинић Баковић
2. Николија Фргања
3. Славица Дабић
Нада Трнинић Баковић
ТИМ 2ТИМ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ КУЛТУРНИХ МАНИФЕСТАЦИЈА1. Биљана Николић
2. Миломир Борић
3. Стојанка Мандић
4. Марко Голић
5. Марија Давидовић
6. Драгана Сушић
Биљана Николић
ТИМ 3ТИМ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПОРТСКИХ МАНИФЕСТАЦИЈА1. Далиборка Симић Голић
2. Раденко Лошић
3. Радомир Маџаревић
4. Горан Јовић
5. Дејан Дабић
6. Мирослав Јокић
7. Никола Терзић
Далиборка Симић Голић
ТИМ 4ТИМ ЗА УПИС УЧЕНИКА1. Десанка Боровина
2. Славојка Ескић
3. Неђељко Шалипуровић
Неђељко Шалипуровић
1. Далиборка Симић Голић
2. Маријана Казимировић
3. Војкан Мујичић
Маријана Казимировић
ТИМ 5ТИМ ЗА ХУМАНИТАРНЕ АКЦИЈЕ1. Славица Мићић
2. Војкан Мујичић
3. Маријана Казимировић
Војкан Мујичић
ТИМ 6ТИМ ЗА ОДРЖАВАЊЕ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ1. Томислав Пантић
2. Кристијан Марјановић
3. Никола Терзић
Томислав Пантић
ТИМ 7ТИМ ЗА ПОПИС1. Соња Палангетић
2. Неђељко Шалипуровић
3. Бранка Милошевић
Соња Палангетић
ТИМ 8ТИМ САРАДЊЕ СА ЦЕНТРОМ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД1. Весна Богичевић
2. Бојана Дурмић Симић
3. Славица Мићић
Бојана Дурмић Симић
ТИМ 9„ЧИТАЛИЋИ“1. Анкица Жугић
2. Маријана Стевановић
3. Бранка Милошевић
Анкица Жугић
ТИМ 10ТИМ ЗА КРЕИРАЊЕ ЧАСОПИСА1. Весна Богичевић
2. Анкица Жугић
3. Синиша Шешлија
4. Кристијан Марјановић
Весна Богичевић