TIMOVI

Home / TIMOVI
KLASIFIKACIJA TIMANAZIV TIMAPROFESORIKOORDINATOR TIMA
TIM 1PROJEKTNI TIM1. Vesna Bogičević
2. Bojana Durmić Simić
3. Marijana Stevanović
Vesna Bogičević
1. Nada Trninić Baković
2. Nikolija Frganja
3. Slavica Dabić
Nada Trninić Baković
TIM 2TIM ZA ORGANIZOVANJE KULTURNIH MANIFESTACIJA1. Biljana Nikolić
2. Milomir Borić
3. Stojanka Mandić
4. Marko Golić
5. Marija Davidović
6. Dragana Sušić
Biljana Nikolić
TIM 3TIM ZA ORGANIZOVANJE SPORTSKIH MANIFESTACIJA1. Daliborka Simić Golić
2. Radenko Lošić
3. Radomir Madžarević
4. Goran Jović
5. Dejan Dabić
6. Miroslav Jokić
7. Nikola Terzić
Daliborka Simić Golić
TIM 4TIM ZA UPIS UČENIKA1. Desanka Borovina
2. Slavojka Eskić
3. Neđeljko Šalipurović
Neđeljko Šalipurović
1. Daliborka Simić Golić
2. Marijana Kazimirović
3. Vojkan Mujičić
Marijana Kazimirović
TIM 5TIM ZA HUMANITARNE AKCIJE1. Slavica Mićić
2. Vojkan Mujičić
3. Marijana Kazimirović
Vojkan Mujičić
TIM 6TIM ZA ODRŽAVANJE RAČUNARSKE OPREME1. Tomislav Pantić
2. Kristijan Marjanović
3. Nikola Terzić
Tomislav Pantić
TIM 7TIM ZA POPIS1. Sonja Palangetić
2. Neđeljko Šalipurović
3. Branka Milošević
Sonja Palangetić
TIM 8TIM SARADNJE SA CENTROM ZA SOCIJALNI RAD1. Vesna Bogičević
2. Bojana Durmić Simić
3. Slavica Mićić
Bojana Durmić Simić
TIM 9„ČITALIĆI“1. Ankica Žugić
2. Marijana Stevanović
3. Branka Milošević
Ankica Žugić
TIM 10TIM ZA KREIRANJE ČASOPISA1. Vesna Bogičević
2. Ankica Žugić
3. Siniša Šešlija
4. Kristijan Marjanović
Vesna Bogičević