PSIHOLOŠKA SLUŽBA

Home / PSIHOLOŠKA SLUŽBA

 

PSIHOLOŠKA SLUŽBA
Dragana Sušić, školski psiholog

Školski psiholog stručnim radom doprinosi ostvarivanju nastavnog plana i programa srednjeg obrazovanja i vaspitanja, i učestvuje u unapređenju i humanizaciji svih oblika vaspitno-obrazovnog rada. Doprinosi stvaranju optimalnih uslova za lični i profesionalni razvoj učenika, radi na čuvanju i unapređenju mentalnog zdravlja učenika i proučava, prati i podstiče psihološki razvoj učenika. Jedan od značajnih poslova školskog psihologa je psihološko savjetovanje s učenicima, roditeljima i nastavnicima, i stvaranje pozitivnih interpersonalnih odnosa među učenicima, i učenicima i nastavnicima. Takođe, širenje i obogaćivanje znanja iz psihologije i mentalne higijene među nastavnicima, učenicima, roditeljima i njihova praktična primjena u vaspitno-obrazovnom radu još je jedan od zadataka školskog psihologa.

Školski psiholog obavlja sljedeće poslove:

 • Planiranje i programiranje rada
 • Analitičko – istraživački rad
 • Psihološko – savjetodavni i terapeutski rad sa učenicima
 • Psihološko – savjetodavni i terapeutski rad sa roditeljima
 • Psihološko – savjetodavni i terapeutski rad sa nastavnicima
 • Rad na profesionalnoj orijentaciji učenika
 • Vođenje psihološke dokumentacije
 • Praćenje realizacije i unapređenje kvaliteta VOR-a
 • Analiza, procjena i izvođenje inkluzivne nastave
 • Stručno usavršavanje
 • Pripremanje za rad
 • Ostali poslovi