PSIHOLOŠKA SLUŽBA

Home / PSIHOLOŠKA SLUŽBA

 

PSIHOLOŠKA SLUŽBA
Bojana Durmić Simić, školski psiholog

Školski psiholog stručnim radom doprinosi ostvarivanju nastavnog plana i programa srednjeg obrazovanja i vaspitanja, i učestvuje u unapređenju i humanizaciji svih oblika vaspitno-obrazovnog rada. Doprinosi stvaranju optimalnih uslova za lični i profesionalni razvoj učenika, radi na čuvanju i unapređenju mentalnog zdravlja učenika i proučava, prati i podstiče psihološki razvoj učenika. Jedan od značajnih poslova školskog psihologa je psihološko savjetovanje s učenicima, roditeljima i nastavnicima, i stvaranje pozitivnih interpersonalnih odnosa među učenicima, i učenicima i nastavnicima. Takođe, širenje i obogaćivanje znanja iz psihologije i mentalne higijene među nastavnicima, učenicima, roditeljima i njihova praktična primjena u vaspitno-obrazovnom radu još je jedan od zadataka školskog psihologa.

U vršenju psihološke djelatnosti, psiholog se koristi naučno-zasnovanim psihološkim metodama i tehnikama rada. Sve poslove obavlja u skladu sa Etičkim kodeksom psihologa, čuva dignitet struke i promoviše psihologiju u obrazovno-vaspitnom sistemu.
Poslovi koje obavlja psiholog su:
– Rad sa učenicima;
– Rad sa roditeljima;
– Rad sa nastavnicima;
– Planiranje i programiranje, dokumentovanje i analitičko-istraživački rad;
– Profesionalni razvoj i vrednovanje kvaliteta rada škole;
– Rad u stručnim ogranima, timovima i saradnja sa društvenom sredinom