OBRAZOVNI PROFILI

Home / OBRAZOVNI PROFILI

OBRAZOVNI PROFILI

REDNI BROJSTRUKAZANIMANJESTEPEN
1.GIMNAZIJAOPŠTI SMJERIV
2.GIMNAZIJADRUŠTVENO-JEZIČKI SMJERIV
3.EKONOMIJA, PRAVO I TRGOVINAEKONOMSKI TEHNIČAR
POSLOVNO PRAVNI TEHNIČAR
BANKARSKI TEHNIČAR
TRGOVAČKI TEHNIČAR
IV
IV
IV
IV
4.ELEKTROTENIKATEHNIČAR INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA
AUTOELEKTIČAR
ELEKTRIČAR
IV
III
III
5.MAŠINSTVO I OBRADA METALAVARILACIII
6.MAŠINSTVO I OBRADA METALABRAVARIII
7.ŠUMARSTVO I OBRADA DRVETASTOLARIII