IZRAČUNAVANJE BODOVA ZA UPIS U PRVI RAZRED

Home / IZRAČUNAVANJE BODOVA ZA UPIS U PRVI RAZRED

IZRAČUNAVANJE BODOVA

OPŠTI USPJEH
  VI razred:  
  VII razred:  
  VIII razred:  
  IX razred:  
NAPOMENA: prilikom unosa za decimalni zarez koristite znak "." (npr. 4.67)
PREDMETI OD ZNAČAJA
VIII RAZRED

IX RAZRED

predmet 1: predmet 1:
predmet 2: predmet 2:
predmet 3: predmet 3:
predmet 4: predmet 4:
predmet 5: predmet 5:
   BODOVI:    
   
Izračunavanja na stranici su informativnog karaktera!
Predmeti koji se boduju