ИЗВЈЕШТАЈИ НАСТАВЕ НА ДАЉИНУ ШКОЛСКЕ 2020/2021.

Home / ИЗВЈЕШТАЈИ НАСТАВЕ НА ДАЉИНУ ШКОЛСКЕ 2020/2021.

АНКИЦА ЖУГИЋ – Српски језик; Српски језик и књижевност

26. – 30. октобар


СИНИША ШЕШЛИЈА – Српски језик; Српски језик и књижевност

26. – 30. октобар


АНДРИЈАНА СУШИЋ – Српски језик

26. – 30. октобар


СВЕТЛАНА ЈОКИЋ – Енглески језик
26. – 30. октобар


ДЕЈАН ДАБИЋ – Енглески језик

26. – 30. октобар

БОЈАНА КУРТУМА – Енглески језик

26. – 30. октобар


БРАНКА МИЛОШЕВИЋ – Руски језик, Српски језик

26. – 30. октобар


БРАНКИЦА СТАНИЋ – Њемачки језик

26. – 30. октобар


АЛЕКСАНДАР КУЛАШЕВИЋ – Латински језик

26. – 30. октобар


НЕЂЕЉКО ШАЛИПУРОВИЋ – Математика

26. – 30. октобар


НИКОЛИЈА ФРГАЊА – Физика, Основе електротехнике, Математика
26. – 30. октобар


РАДОЈКА САВКИЋ – Математика
26. – 30. октобар


МИРА ОГЊЕНОВИЋ – Биологија

26. – 30. октобар


РАДОМИР МАЏАРЕВИЋ – Хемија

26. – 30. октобар


ТОМИСЛАВ ПАНТИЋ – Рачунарска графика и мултимедија; програмирање; рачунарски хардвер; информациони системи и базе података, оперативни системи
26. – 30. октобар


ЖЕЉКО ЗАРИЋ – Рачунарство и информатика, информатика

26. – 30. октобар


ЖЕЉКО НИКОЛИЋ – Веб програмирање; информатика; практична настава; програмирање; рачунарске мреже и комуникације
26. – 30. октобар


СЛАЂАН СОЛДАТ – Апликативни програми; веб дизајн

26. – 30. октобар


ДАРКО ДИМИТРИЋ – Информатика

26. – 30. октобар


СЛАВОЈКА ЕСКИЋ – Историја

26. – 30. октобар


ДРАГАН ИЛИЋ – Географија

26. – 30. октобар


МИЛОШ ИЛИЋ – Православна вјеронаука
26. – 30. октобар

 

СТЕФАН СТАНИШИЋ – Православна вјеронаука

26. – 30. октобар


НУРДИН ГРАХИЋ – Исламска вјеронаука

26. – 30. октобар


ЉИЉАНА МАНДИЋ – Музичка култура

26. – 30. октобар


МАРИЈА ДАВИДОВИЋ – Ликовна култура
26. – 30. октобар


ВОЈКАН МУЈИЧИЋ – Право, Практична настава

26. – 30. октобар


ГОРДАНА ЧАЛМИЋ – Демократија и људска права

26. – 30. октобар

ДРАГАНА СУШИЋ – Психологија и Пословна комуникација

26. -30. октобар


СТОЈАНКА МАНДИЋ – Филозофија, Социологија, Филозофија и социологија

26. – 30. октобар


ГОРАН ЈОВИЋ – Физичко васпитање
26. – 30. октобар


ДАЛИБОРКА СИМИЋ ГОЛИЋ – Физичко васпитање
26. – 30. октобар


 


СЛАВИЦА ДАБИЋ – Економија; изборни предмет; канцеларијско пословање; књиговодство; монетарна економија и банкарство; практична настава

26. – 30. октобар


СОЊА ПАЛАНГЕТИЋ – Практична настава; статистика; књиговодство; економија; банкарска обука

26. – 30. октобар


БИЉАНА НИКОЛИЋ – Банкарско пословање; економија; основи предузетништва; пословна информатика; привредна математика; практична настава

26. – 30. октобар 

 

МИЛАДА ЗЕКИЋ – Књиговодство, Економија, Монетарана економија и банкарство, Канцеларијско пословање, Маркетинг, Основе предузетништва, Пословна информатика, Практична настава

26. – 30. октобар


ЈЕЛЕНА МАЗИЋ – Елетроника, Математика

26. – 30. октобар


РАДЕ ТОДОРОВИЋ – Електричне инсталације и освјетљење; електротехнички материјали; електроника; основе електротехнике; практична настава; основе електротехнике 2 
26. – 30. октобар


ПРОКОПИЈЕ ЈОКСИМОВИЋ – Технологија обраде дрвета (столари); машине и уређаји (столари); технологија обраде (вариови и бравари); технологија занимања (вариоци и бравари); техничко цртање (електричари); конструисање (вариоци и бравари)

26. – 30. октобар