ПРАКТИЧНА НАСТАВА

Home / ПРАКТИЧНА НАСТАВА

ПРАКТИЧНА НАСТАВА


Практична настава за школску 2020/21. годину реализује се у привредном субјекту „Грамел“ д.о.о. Милићи, за занимања варилац и бравар.