МИСИЈА И ВИЗИЈА ШКОЛЕ

Home / МИСИЈА И ВИЗИЈА ШКОЛЕ

Као образовно – васпитна установа ЈУ СШЦ „Милутин Миланковић“ Милићи образује ученике у следећим подручјима рада:
– Гимназија
– Економија, право и трговина
– Електротехника
– Машинство и обрада метала
– Шумарство и обрада дрвета


МИСИЈА ШКОЛЕ

У развоју савремених технологија и потреба тржишта рада, мисија школе је да се ученицима примјеном савремених облика и метода рада у наставном процесу, кроз индивидуални и тимски рад, пруже трајна и функционална знања, мотивишу ученици у стицању нових и проширењу постојећих знања, подстиче развој мишљења, интересовања, уважава толеранцију и подиже ниво културе и васпитања.

ВИЗИЈА ШКОЛЕ

Примјеном савремених наставних метода рада и савремених техничких средстава, желимо да постанемо школа која ће у будућности пружити модренизован концепт знања и вјештина потребних друштву, у складу са потребама тржишта рада уз уважавање индивидуалности ученика, њихових потреба и интересовања.