УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД У ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ И ПОВЛАСТИЦЕ ЗА БУДУЋЕ УЧЕНИКЕ СРЕДЊОШКОЛСКОГ ЦЕНТРА „МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ“ МИЛИЋИ

Home / ВИЈЕСТИ / УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД У ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ И ПОВЛАСТИЦЕ ЗА БУДУЋЕ УЧЕНИКЕ СРЕДЊОШКОЛСКОГ ЦЕНТРА „МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ“ МИЛИЋИ

У школску 2019/2020. години, СШЦ „МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ“ МИЛИЋИ  у први разред уписује сљедећа занимања:

 

 


ГИМНАЗИЈА

 1. ОПШТИ СМЈЕР                                                                                                  4 ГОДИНЕ

II   ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И ТРГОВИНА

 1. БАНКАРСКИ ТЕХНИЧАР                                                                         4 ГОДИНЕ

III   ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

 1. ТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА                         4 ГОДИНЕ
 2. ЕЛЕКТРИЧАР                                                                         3 ГОДИНЕ

IV   ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА

 1. СТОЛАР                                                                                     3 ГОДИНЕ

 

За сва занимања предвиђена уписном политиком, уз подршку локалне заједнице и Компаније „Боксит“ а.д. Милићи, СШЦ „Милутин Миланковић“ нуди максималне погодности.

Ученици који упишу:

 • Гимназија – општи смјер;
 • Економија, право и трговина – банкарски техничар;
 • Електротехника – електричар;

у току школовања добијају посебне погодности:

 • бесплатне уџбенике, рачунарску опрему и друга учила;
 • новчане награде;
 • наградне екскурзије;
 • субвенције у превозу од 25%;
 • бесплатан превоз за ученике са социјалним статусом;
 • бесплатан превоз за ученике из вишечланих породица са четворо и више дјеце;
 • квалитетно извођење практичне наставе;
 • друге облике награђивања за ваннаставне активности.

Ученици који упишу Електротехника – техничар информационих технологија добијају посебне погодности, и то:

 • стипендија:
  • 70 КМ у првој години;
  • 80 КМ у другој години;
  • 90 КМ у трећој години и
  • 100 КМ у четвртој години;
 • бесплатан превоз за све ученике;
 • бесплатне уџбенике, рачунарску опрему и друга учила;
 • наградне екскурзије и
 • друге облике награђивања за ваннаставне активности.

Због потреба тржишта рада и отворене могућности запослења након средњошколског образовања, ученици који упишу Шумарство и обрада дрвета – столар, Компанија „Боксит“ а.д. Милићи нуди идеалне погодности:

 • запослење након завршетка школовања, уз потписане уговоре са родитељима;
 • стипендија:
  • 100 КМ прва година;
  • 150 КМ друга година;
  • 200 КМ трећа година.
 • бесплатни уџбеници, учила и друга средства;
 • адекватна практична настава у току школске године, као и за вријеме распуста уз плаћену надокнаду;
 • топли оброк и ХТЗ опрему за вријеме реализације практичне наставе;
 • дневна надокнада од 20,00 КМ у току обављања праксе;
 • за ученике који током школовања остваре одличан и врлодобар успјех, поред наведених стимуланса, омогућени су и додатни стимуланси.