PEDAGOŠKA SLUŽBA

Home / PEDAGOŠKA SLUŽBA

 

PEDAGOŠKA SLUŽBA       

Milojka Simić, školski pedagog

Školski pedagog stručnim radom doprinosi ostvarivanju ciljeva i zadataka utvrđenih nastavnim planom i programom, i doprinosi unapređenju svih oblika vaspitno-obrazovnog rada. Učestvuje u stvaranju povoljnih uslova za optimalna školska postignuća i profesionalni razvoj učenika, kao i podsticanju i praćenju tog razvoja. Obavlja pedagoško-instruktivni rad sa nastavnicima. Doprinosi širenju i obogaćivanju pedagoških, didaktičko-metodičkih znanja nastavnika, roditelja, učenika i učestvuje u njihovoj praktičnoj primjeni u vaspitno-obrazovnom radu.

Školski pedagog obavlja sljedeće poslove:

  • Planiranje, programiranje, organizovanje, praćenje i vrednovanje VOR-a
  • Instruktivno – pedagoški rad sa nastavnicima i unapređenje kvaliteta VOR-a
  • Učestvovanje u izradi i analizi planova i programa za unapređenje VOR-a
  • Saradnja i savjetodavni rad sa učenicima, roditeljima i nastavnicima
  • Analitčko – istraživački rad
  • Rad u stručnim organima i unapređenje njihovog rada
  • Analiza, procjena i izvođenje inkluzivne nastave
  • Stručno usvršavanje
  • Vođenje pedagoške dokumentacije
  • Pripremanje za rad

Ostali poslovi