DONACIJE

Home / DONACIJE

DONACIJE


DONACIJAVRIJEDNOST DONACIJEDONATORGODINA
Donacija računara i projektora2.300,00 KMKompanija „Boksit“ a.d. Milići2019.
Donacija udžbenika i učila8.552,64 KMKompanija „Boksit“ a.d. Milići2019.
Donacija udžbenika i školske lektire9.121,41 KMKompanija „Boksit“ a.d. Milići2018.
Računarska oprema i klima uređaj13.179,35 KMKompanija „Boksit“ a.d. Milići2018.
Donacija za krovnu rekonstrukciju70.000,00 KMMinistarsvo prosvjete i kulture RS2017.
Donacija računara i prateće opreme, klima uređaj 18.567,00 KMKompanija „Boksit“ a.d. Milići2017.
Donacija udžbenika 4.643,60 KMKompanija „Boksit“ a.d. Milići2017.
Donacija literature iz oblasti Prava3.000,00 KMUniverzitet UNION Beograd, Pravni fakultet2017.
Donacija po osnovu učešća u projektu – razglasni uređaj1.500,00 KMHolandska ambasada2016.
Donacija opreme za amfitreatar5.000,00 KMUNDP2013.
Donacija računarske opreme5.000,00 KMKineska Vlada2013.
Donacija 2 štampača u boji, 2 tonera i veliko platno2.000,00 KMKineska Vlada2012.
Donacija računarske opreme6.000,00 KMKineska Vlada2010.
Donacija za rezulate sa takmičenja – 2 fotoaparata350,00 KMOffice of Special Counsel (OSC)2008.
Donacija za opremanje kabineta ekonomske grupe predmeta2.500,00 KMUNDP, SO2008.
Donacija računara1.000,00 KMSHL2007.
Donacija za opremanje amfiteatra5.000,00 KMVlada RS2007.
Donacija literature „Biblioteka 21. vijeka“3.000,00 KMOffice of Special Counsel (OSC)2007.
Donacija kamere, laptopa, projektora i el.opreme5.000,00 KMUNDP2007.
Donacija za opremanje novog školskog objekta50.000,00 KMHolandska ambasada2005.