AKTIV PRIRODNIH NAUKA

Home / AKTIV PRIRODNIH NAUKA

 

Aktiv prirodnih nauka


  • Nikolija Frganja, profesor fizike i matematike
  • Neđeljko Šalipurević, profesor matematike
  • Radojka Savkić, profesor matematike
  • Andrijana Cvijetinović, profesor hemije
  • Mirka Zelenović, profesor biologije
  • Milana Ivanović, profesor geografije