AKTIV PRIRODNIH NAUKA

Home / AKTIV PRIRODNIH NAUKA

Aktiv prirodnih nauka


 • Nikolija Frganja,profesor fizike i matematike
 • Nada Trninić Baković, profesor matematike
 • Neđeljko Šalipurević, profesor matematike
 • Tomislav Pantić, profesor informatike
 • Kristijan Marjanović, profesor informatike
 • Željko Zarić, profesor računarstva i informatike
 • Radomir Madžarević, profesor hemije
 • Mira Ognjenović, profesor biologije
 • Miroslav Jokić, profesor geografije
 • Nikola Terzić, profesor elektro struke
 • Milomir Borić, profesor praktične nastave elektro struke
 • Radenko Lošić, profesor praktične nastave elektro struke
 • Prokopije Joksimović, profesor mašinske grupe predmeta