AKTIV DRUŠTVENO-HUMANISTIČKIH NAUKA

Home / AKTIV DRUŠTVENO-HUMANISTIČKIH NAUKA

 

Aktiv društveno-humanističkih nauka


  • Daliborka Simić Golić, profesor fizičkog vaspitanja
  • Aleksandar Kulašević, profesor istorije
  • Gordana Čalmić, profesor demokratije i ljudskih prava
  • Goran Jović, profesor fizičkog vaspitanja
  • Milan Vuković, vjeroučitelj pravoslavne vjeronauke
  • Edina Husić Jusupović, vjeroučitelj islamske vjeronauke