AKTIV TEHNIČKIH NAUKA

Home / AKTIV TEHNIČKIH NAUKA

 

Aktiv  tehničkih nauka


  • Tomislav Pantić, profesor informatike
  • Željko Nikolić, profesor informatike
  • Slađan Soldat, profesor informatike
  • Radenko Džinkić , profesor informatike
  • Stefan Berović, profesor informatike
  • Gorana Marković, profesor informatike
  • Jelena Mazić , profesor elektro struke
  • Biljana Vasiljević, profesor elektro struke
  • Radenko Lošić, profesor praktične nastave elektro struke
  • Prokopije Joksimović, profesor mašinske grupe predmeta