УПИС У ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ, НОВА ЗАНИМАЊА- НОВА ЗНАЊА

Home / ВИЈЕСТИ / УПИС У ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ, НОВА ЗАНИМАЊА- НОВА ЗНАЊА

Поштовани родитељи и будући ученици Средњошколског центра „Милутин Миланковић“ Милићи.  Цијенимо Вашу заинтересованост за упис у занимања која наша школа промовише за школску 2018/2019. годину.

Обзиром да се посебна интересовања о наставном плану и програму односе на Гимназију – друштвено језички смјер, напомињемо да се у оквиру наведеног смјера, поред општих предмета, изучавају четири језика: Српски језик, Латински језик, Енглески језик и Њемачки језик за којим се јавио висок степен интересвања од стране родитеља и ученика. О наставном плану и програму за овај смјер детаљније информације можете погледати на сајту Републичког педагошког завода Републике Српске.

Такође, иновативно занимање које је наша школа увела прошле године је Електротехника – техничар информационих технологија. Занимање које се популарно назива „занимање 21. вијека“, управо је поменуто занимање. Висок степен интересовања за техничаре информационих технологија смо очекивали, али је посебно битно нагласити успјех постојеће генерације која завршава прву годину поменутог занимања. Ученици са најбољом просјечном оцјеном, могу Вам пренијети искуства и рад у протеклој години, а вјерујемо да нећете остати равнодушни. Информисаност је веома битна, јер се ради о иновираном занимању које подржава локлана заједница, као и привредни субјекти који нуде запослење након свршеног школовања. Као и претходна генерација, ученици ће имати стипендију током школовања, као и остале видове повластица које можете пронаћи на сајту наше школе. Поред општих предмета, разноликост стручних предмета у домену информационе технологије, те практичне наставе за ово занимање, можете погледати на сајту Републичког педагошког завода Републике Српске.

Економија, право и трговина / пословно-правни техничар, представља посебан сегмент интересовања од стране ученика. Морамо похвалити заинтересоване родитеље и ученике за занимање пословно-правни техничар, јер већ располажу потребним информацијама која су значајна за овај смјер. Наша школа је испратила 19. генерација која су одликована великим орденом избором наведене струке и занимања. Наши ученици са завршеним образовањем из економије права и трговине, постали су утицајни функционери, успјешни предавачи на факултетима, успјешни асистенти, аутори сопствених књига, утицајни банкари, стручни савјетници, наставници и професори, директори, успјешни правници и веома добри финансијски аналитичари. Због тога, нећете направити грешку уписом на овај смјер, јер ће вас у нашој школи дочекати и оспособити за тржиште рада веома утицајни и експертни професори. Детаљније информације о пословно-правном техничару можете погледати на сајту Републичког педагошког завода Републике Српске.

Машинство и обрада метала/ варилац и бравар, струка и занимања која се највише траже на тржишту рада. Уписом наведених занимања нећете направити грешку. Посебна одлика ових занимања огледа се у квалитетном извођењу практичне наставе у школској радионици, те у посебним погонима у Компанији „Боксит“ а.д. Милићи. О наставном плану и програму за наведене смјерове детаљније информације можете погледати на сајту Републичког педагошког завода Републике Српске.

ПОШТОВАНИ РОДИТЕЉИ И УЧЕНИЦИ, УПИС ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ УСКОРО ПОЧИЊЕ. О ПОВЛАСТИЦАМА УПИСА МОЖЕТЕ СЕ ИНФОРМИСАТИ НА САЈТУ НАШЕ ШКОЛЕ.

ХВАЛА ВАМ НА УКАЗАНОМ ПОВЈЕРЕЊУ!