СЕКЦИЈЕ

Home / СЕКЦИЈЕ

СЕКЦИЈЕ – Школска 2020/2021. година

РЕДНИ БРОЈИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПРОФЕСОРАНАЗИВ СЕКЦИЈЕ
1.Слађан СолдатИнформатичка секција
2.Раде ТодоровићПрактична примјена основа електотехнике
3.Далиборка С. ГолићМали фудбал
4.Анкица ЖугићРецитаторска и литерарна секција
5.Синиша ШешлијаДрамска секција
6.Мира ОгњеновићЕколошка секција
7.Жељко НиколићСекција из програмирања
8.Раденко ЏинкићРачунарски хардвер
9.Стефан СтанишићСекција из вјеронауке
10.Љиљана МандићХорска секција
11.Горан ЈовићКошаркашка секција
12.Марија Давидовић Ликовна секција