PRAVNA SLUŽBA

Home / PRAVNA SLUŽBA

PRAVNA SLUŽBA
Dragan Đurđić, sekretar

Pravno-administrativne poslove realizuje sekretar škole. Analizira i sprovodi  zakone, pravilnike i ostala akta iz obrazovnog sistema. Doprinosi jačanju kvaliteta obrazovnog procesa kroz pravnu regulativu i interne akte Centra.

 Sekretar obavlja sljedeće poslove:

  • Poslovi u vezi sa organizacijom sekretarijata
  • Poslovi iz djelokruga pravne službe
  • Poslovi iz djelokruga Školskog odbora
  • Poslovi iz oblasti kadrovske problematike
  • Poslovi evidencije, plana i analize
  • Poslovi u vezi regulisanja pravnog statusa učenika
  • Administrativni poslovi evidencije učenika
  • Ostali poslovi