ПРАВНА СЛУЖБА

Home / ПРАВНА СЛУЖБА

 

ПРАВНА СЛУЖБА
Драган Ђурђић, секретар

Правно-административне послове реализује секретар школе. Анализира и спроводи  законе, правилнике и остала акта из образовног система. Доприноси јачању квалитета образовног процеса кроз правну регулативу и интерне акте Центра.

 Секретар обавља сљедеће послове:

  • Послови у вези са организацијом секретаријата
  • Послови из дјелокруга правне службе
  • Послови из дјелокруга Школског одбора
  • Послови из области кадровске проблематике
  • Послови евиденције, плана и анализе
  • Послови у вези регулисања правног статуса ученика
  • Административни послови евиденције ученика
  • Остали послови