ПОВЛАСТИЦЕ ЗА НАШЕ БУДУЋЕ УЧЕНИКЕ

Home / ВИЈЕСТИ / ПОВЛАСТИЦЕ ЗА НАШЕ БУДУЋЕ УЧЕНИКЕ

Министарство просвјете и културе Републике Српске објавило је конкурс за упис ученика у први разред средњих школа у школској 2020/2021. години за 13 струка у 106 занимања, а припремљене су и стимулације у облику стипендија од 100 КМ мјесечно за ученике који упишу дефицитарна занимања. На листи дефицитарних занимања је и бравар-заваривач, занимање које у школској 2020/2021 години будућим средњошколцима нуди СШЦ “Милутин Миланковић” у Милићима – потврђује директроица СШЦ Весна Богичевић.

“Према одлуци Владе РС ученици који упишу ово занимање имаће бесплатан превоз, стипнедију од 100 КМ и запослење” – каже директорица Богичевић.

Богичевића подјећа да је и локална заејдница одредила повластице, за ученике који средњошколско образовање желе да настааве у милићком средњошколском центру. “Сви ученици путници имају бесплатан превоз независно од ове одлуке коју је донијела Влада РС. Такође ученици имају и бесплатне уџбенике и друга учила, ту су стипендије за одличне ученике који упишу гимназију и заминаје техничар информационих технологија , али и ученици који упишу занимање техничар за обраду дрвета ЦНЦ. Ту су и наградне екскурзије, новчане награде и други облици награђивања” – каже Богичевићева.

Планом уписа у СШЦ Милутин Миланковиућ мјеста има за 96 ученика, по 24 у сва четири занимања. Јавним конкурсом одређена су два уписна рока – јунски од 15. до 26. јуна и јулски рок од 6. до 17. јула. Детаљне информације можете потражити на wеб страници школе : https://sscmmilutin-milici.com/

ДОКУМЕНТА ЗА УПИС :

– пријава за упис (попуњава се у школи)

– оригинално свједочанство о завршеној основној школи (VI, VII, VIII и IX разред)

– извод из матичне књиге рођених

– посебне дипломе (Вук Караџић, успјех на такмичењима…)