PROGRAM RADA DIREKTORA

Home / PROGRAM RADA DIREKTORA
 

PROGRAM RADA DIREKTORA


SADRŽAJ PROGRAMA   DinamikaRealizacije      
IXXXIXIIIIIIIIIVVVIVIII
Planiranje i programiranje VOR-a *
Nadzorni i pedagoško-instruktivni kao i savjetodavni rad***********
Rad u stručnim organima***********
Saradnja sa stručnim službama, nastavnicma i unapređenje kvaliteta VOR-a***********
Organizacioni poslovi***********
Materijalno-finansijski poslovi***********
Saradnja sa državnim organima, institucijama, organizacijama i privrednim subjektima***********
Izrada segmenata GPRŠ-e, 40-časovna radna sedmica nastavnika **
Izrada programa rada direktora**
Plan opremanja, dogradnje i sanacije škole***********
Program saradnje sa lokalnom zajednicom i privrednim subjektima***********
Program saradnje sa učenicima, nastavnicma i roditeljima***********
Plan nabavke udžbenika, stručne literature**
Organizacija popravnih i maturskih ispita ****
Organizacija obilježavanja Dana škole**
Prisustvo sjednicama SO-e i podnošenje Izvještaja***
Izrada finansijskog plana potraživanja od SO-e ***
Pedagoško-instruktivni rad sa nastavncima***********
Priprema sjednica Nastavničkog vijeća***********
Izrada Plan posjete časovima*****
Vođenje ljetopisa škole***********
Uvid u planiranje i pripremanje nastavnika****
Realizacija stručnog usavršavanja direktora****
Posjeta časovima odjeljenjske zajednice**********
Praćenje Zakonskih promjena i njihova primjena***********
Saradnja sa Savjetom učenikom i Savjetom roditelja**********
Praćenje realizacije Plana posjeta, izleta i ekskurzija******
Program saradnje direktora sa radnicima škole***********
Uvid u rezultate takmičenja učenika, dodjela priznanja***
Prisustvo na Aktivu direktora regije Birač***********
Prisustvo seminarima i savjetovanjima RPZ i Ministarstva***********
Izricanje vaspitnih mjera prema učenicima***********
Priprema materijala za Školski odbor********
Učešće u istraživanjima koje organizuje RPZ i Minstarstvo***********
Realizacija aktivnosti VOR-a***********
Organizacija manifestacije "Dani Milutina Milankovića"**
Saradnja sa školama iz BiH i inostranstva***********
Vrednovanje i ocjenjivanje nastavnika**********
Organizacija stručnih timova u školi**
Planiranje i realizacija projekata***********
Uvid i kontrola higijene školskog objekta***********
Kontrola bezbjednosti učenika i zaposlenih***********
Aktivnosti pripreme i objave časopisa škole***********
Analiza NPP i prijedlog inoviranja NPP***********
Analiza i kontrola realizacije praktične nastave u privrednim subjektima***********