ФИНАНСИЈСКА ПОДРШКА ПОЛАЗНИЦИМА ЗА ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈУ ПО КОНКУРСУ КОЈИ ЈЕ ОБЈАВЉЕН 20.05.2019.

Home / ВИЈЕСТИ / ФИНАНСИЈСКА ПОДРШКА ПОЛАЗНИЦИМА ЗА ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈУ ПО КОНКУРСУ КОЈИ ЈЕ ОБЈАВЉЕН 20.05.2019.

Због потреба тржишта рада за занимање столар, Средњошколски центар „Милутин Миланковић“ Милићи у сарадњи са Начелником општине Милићи, у складу са усвојеним Буџетом општине Милићи за 2019. годину, омогућио је бесплатно похађање програма преквалификације за занимање столар, за 12 најуспјешнијих полазника. Услови за достављање потребних докумената су прецизирани у објављеном конкурсу. Одлука похађања програма преквалификације без накнаде, по објављеном конкурсу, дата је у прилогу.