АКТИВ ЕКОНОМСКИХ НАУКА

Home / АКТИВ ЕКОНОМСКИХ НАУКА

Актив економских наука


  • Десанка Боровина, професор економске групе предмета
  • Соња Палангетић, професор економске групе предмета
  • Славица Дабић, професор економске групе предмета
  • Биљана Николић, професор економске групе предмета
  • Војкан Мујичић, професор права