ПРАКТИЧНА НАСТАВА

Home / ПРАКТИЧНА НАСТАВА

ПРАКТИЧНА НАСТАВА


Реализација практичне наставе одвија се у привредним субјектима у оквиру локалне заједнице. Практична настава се реализује за струке:

  • Шумарство и обрада дрвета
  • Машинство и обрада метала
  • Електротехника

Компанија „Боксит“  а.д. Милићи је водећи привредни субјект који је од почетка оснивања Средњошколског центра био подршка у реализацији практичне наставе за поменуте струке. Такође, практична настава одвијала се у предузећима:

 „Савокс“ д.о.о. Милићи;

 „Wood Impeks“ д.о.о. Милићи;

„6. МАЈ“ д.о.о. Милићи;

„Саматини“ д.о.о. Милићи;