„ИНОСТ МЛАДИХ 2020-В“ ОБИЉЕЖЕН НАУЧНИМ СКУПОМ – УЧЕСНИК ДИРЕКТОР ШКОЛЕ

Home / ВИЈЕСТИ / „ИНОСТ МЛАДИХ 2020-В“ ОБИЉЕЖЕН НАУЧНИМ СКУПОМ – УЧЕСНИК ДИРЕКТОР ШКОЛЕ

„ИНОСТ МЛАДИХ 2020-В“ ОБИЉЕЖЕН НАУЧНИМ СКУПОМ – УЧЕСНИК ДИРЕКТОР ШКОЛЕ

 Сaвeз иноватора Рeпубликe Српскe, Приврeднa комора Рeпубликe Српскe и Рaзвojна агенција Рeпубликe Српскe, oргaнизовали су 7. Meђунaрoдни нaучнo-стручни скуп: „TEХНOЛOШКE ИНOВAЦИJE – ГEНEРATOР ПРИВРEДНOГ РAЗВOJA“, кojи oдржaн 12. нoвeмбрa 2020. гoдинe у Приврeднoj кoмoри РС Бaњa Лукa.

Директор Средњошколског центра „Милутин Миланковић“ Милићи Весна Богичевић била је учесник научног скупа са представљеним научним радом из области технолошких иновација у сегментима развоја иновација информационих технологија у области економије, развоја приватог и јавног сектора, успостављања контролоних механизама у приватном и јавном сектору примјеном ревизије пословања као иновативног облика ревизије, одрживости јавног сектора Босне и Херцеговине, и шире.

Обзиром да је научни скуп организован уз поштовање свих епидемиолошких мјера, у Привредној комори Републике Српске научни скуп је организован уз присуство неколико чланова – директор Привредне коморе Републике Српске и домаћин научног скупа г-дин Перо Ћорић, главни секретар Савеза иноватора РС г-дин Љубиша Пашић, директор СШЦ-а Весна Богичевић, модератор и члан техничке подршке.